Arkitektfirmaet Ole F. Kristensen er en selvstændig tegnestue.......

Der arbejder med design, nybyggeri, ombygning og restaurering. Arkitektfirmaet Ole F. Kristensen bruger anerkendte og rationelle bygningsgeometrier, der sikrer høj arkitektonisk kvalitet og effektivt byggeri.


Vi afsætter naturligvis god tid af til at tale med vores kunder, så vi detaljeret kan føre deres idéer ud i livet. Under indledende samtaler præciseres ønsker og behov, hvorefter vi kommer med idéer til bygningens udseende og indretning. I overvejelserne indgår idéer til rumstørrelse og form, valg af materialer, akustik, lys, omgivelser og selvfølgelig pris.


Idéer vises med blyant, modelbygning eller computergrafik. Når vi er enige med kunden om endelig udformning af den arkitekttegnede bygning, udfærdiges detaljerede tegninger i samarbejde med bygningsingeniører. Dermed sikres korrekte konstruktionsprincipper.

Ingeniører er ansvarlige for tekniske installationer som fx varmeanlæg, elanlæg, ventilation m.v.

Arkitektfirmaet Ole F. Kristensen følger byggeriet nøje og taler med bygningsarbejdere og ingeniører. Arbejdet afsluttes først, når byggeriet er slut, tegningerne er revideret og byggemyndighederne har lavet det sidste eftersyn.

 

Send email
 
Til forside
Arkitektfirmaet Ole F. Kristensen - Ladelundvej 80 b  -  6650 Brørup - Bil: 20 29 97 57 - Email: kontakt@olefkristensen.dk